overlay

5.İleri Klinik Kodlama Eğitimi Katılımcı Listesi Belirlenmiştir !!!

Genel Müdürlüğümüzce klinik kodlama kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların bir ayağını oluşturan ve 16-19 Kasım 2015 tarihleri arasında Ankara’da  düzenlenecek olan “5.İleri Klinik Kodlama Eğitimi”ne yapılan başvurular değerlendirilmiş olup; Genel Müdürlüğümüzce belirlenen kriterlere göre Kamu, Özel ve Üniversiteden olmak üzere 32 Klinik Kodlayıcı seçilmiştir.

Katılımcı listesinde yer alanların en geç 11 Kasım 2015 tarihi saat 17:00'a kadar katılım durumlarını tig@saglik.gov.tr e-posta adresine yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Mazereti dolayısıyla katılamayanların veya bildirimde bulunmayanların yerine yedek katılımcı listesinden sırasıyla eksik kontenjan sayısı kadar kişi alınacaktır.

Eğitim mekanı web sayfamızda bilahare ilan edilecektir.

Önemle duyurulur…

Düzenlenecek eğitime ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır.

Katılımcı Listesi

Eğitimci Listesi

Eğitim Programı

Eğitim Kuralları- Genel

Eğitim Kuralları – Özel (Eğitimde İlan Edilecektir)