overlay

5.İleri Klinik Kodlama Eğitimi Başarıyla Gerçekleştirildi!

16-19 Kasım 2015 tarihleri arasında Ankara’ da düzenlenen 5.İleri Klinik Kodlama Eğitimi kamu, özel ve üniversite hastanelerinden 30 klinik kodlayıcı katılımıyla başarıyla gerçekleştirilmiştir. 

Genel Müdürlüğümüz tarafından klinik kodlamada kalite, standartlara uygunluk, tam ve doğruluk ekseninde 5. si düzenlenen İleri Kodlama Eğitiminde;  Genel Müdürlüğümüzün TİG çalışmalarındaki  genel süreçleri ile klinik kodlama değerlendirmesinde özgün ve interaktif bir yapısı olan KoDeSis hakkında bilgilendirme sunumları yapılmıştır. Modüler bir eğitim olan eğitimin toplam 7 modülünde vaka odaklı olarak interaktif kodlama ile eğitim gerçekleştirilmiştir. 

Genel Müdürlük olarak klinik kodlama kalitesini yükseltmek ve sürekliliğini sağlamak üzere kamu, özel ve üniversite hastanelerine yönelik eğitimlerimiz devam edecektir.

Önemle duyurulur.