overlay

1.KoDeSis Çalıştayı Başarıyla Gerçekleştirilmiştir

       Daire Başkanlığımız tarafından klinik kodlama kalitesini ölçmek, izlemek ve zamanında düzeltmeler yapılması amacıyla KoDeSis (Kodlama Değerlendirme Sistemi) hayata geçirilmiştir.

       Bu kapsamda; 12-16 Ocak 2016 tarihleri arasında Antalya ilinde kamu, özel ve üniversite hastanelerinden 63 Klinik Kodlayıcı katılımıyla başarıyla 1.KoDeSis Çalıştayı  gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştayda;  KoDeSis’ in çalışma sistematiği, interaktif bir yaklaşım olarak uzaktan değerlendirme de dosya incelemesi,  klinik kodlama değerlendirmesinde genel yaklaşım, klinik kodlamada karşılaşılan hata türleri ve hata kategorilerinin yeniden tasnifi gibi konular ele alınmıştır.

       Daire Başkanlığımız tarafından, çalıştay sonrasında elde edilen kazanımlar klinik kodlama kalitesini arttırma çalışmalarında değerlendirilecek olup, KoDeSis Uygulamasının son versiyonu ile değerlendirmelerin etkinliği arttırılacaktır.

       Önemle duyurulur.