overlay

1.TİG Klinik Kodlayıcı Sertifikalı Eğitiminin İleri Bir Tarihe Ertelenmesi Hakkında Duyuru!!!

08-12 Şubat 2016 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanan  “1.Teşhis İlişikli Gruplar (TİG) Klinik Kodlayıcı Sertifikalı Eğitimi” ne kamu, üniversite ve özel hastanelerinden yoğun başvuru yapılmıştır.

Klinik Kodlayıcı Sertifikalı Eğitimi’ne kamu, üniversite ve özel hastanelerden yapılan başvuruların değerlendirme süreci zaman alması ve planlanandan daha fazla başvuru olması nedeniyle eğitim organizasyonun satın alma sürecinin de revize edilmesi gerekliliği hasıl olmuştur. Bu bağlamda eğitimin ileri bir tarihte düzenlenmesi uygun görülmüştür.

 

Yapılan eğitim başvuruları dikkate alınmış ve başvuru havuzu oluşturulmuştur. Hastaneler tarafından söz konusu Klinik Kodlayıcı Sertifikalı Eğitimine panel.tig.gov.tr adresinden başvuru adımlarına uygun şekilde başvuru yapılmasına devam edilecektir. Eğitim programı ile ilgili detaylar ayrıca duyurulacaktır.

TİG çalışmaları kapsamında klinik kodlama faaliyetlerine yönelik yoğun ilgi nedeniyle hastane yönetimlerine ve katılımcılara teşekkür ederiz.