overlay

6. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresinde TİG Kursu ve Oturumu Gerçekleştirilecektir!!! 01 - 04 Mart 2016


Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek olan  "6. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresinde"  Teşhis İlişki Gruplar (TİG) çalışmaları;  Hastane Yönetim Sürecinde Teşhis İlişkili Gruplar Oturumu ve ICD 10 AM Kursu olarak yer alacaktır.

Oturum ve kurs programında TİG Çalışmaları şu alt başlıklarla yer alacaktır:

 

v Dünya'da ve Türkiye’de TİG Uygulaması

v TİG Algoritması

v Klinik Kodlamada Temel Kurallar

v Klinik Kodlama Kalitesinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği (KoDeSis)

v TİG' de Bağıl Değer ve Vaka Karma İndeksi Kullanımı ve Hastane Ödemeleri

v TİG Panel

v TİG'ler ve Kalite: İyi ya da Kötü

v Kalite Göstergeleri Perspektifinden TİG

 

Kongre detaylı bilgi için; www.kalitekongre2016.org