overlay

3.TİG (Teşhis İlişkili Gruplar) Klinik Kodlayıcı Sertifikalı Eğitimi 18-22 Temmuz 2016 Ankara


Daire Başkanlığımız tarafından çalışmaları yürütülen TİG (Teşhis İlişkili Gruplar) Klinik Kodlayıcı Sertifikalı Eğitim Programı çerçevesinde, ilk defa klinik kodlama eğitimi alacak adaylara yönelik TİG Klinik Kodlayıcı Sertifikalı Eğitimleri düzenlenmektedir.

Bu kapsamda;
 3. TİG (Teşhis İlişkili Gruplar) Klinik Kodlayıcı Sertifikalı Eğitimi 18-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında Ankara ilinde gerçekleştirilecektir.

Eğitime
 06/10/2015 tarihli ve 888 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe giren TİG (Teşhis İlişkili Gruplar) Klinik Kodlayıcı Sertifikalı Eğitim Programı Standartları kapsamında; kamu, özel ve üniversite hastanelerinde çalışan “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Ait Yönetmelik” te belirtilen sağlık meslek mensupları ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları katılabilecektir. Bu kriterleri taşımadığı halde başvuru yapan adaylar kesinlikle eğitime alınmayacaktır. 

Söz konusu eğitim için daha önce
 panel.tig.gov.tr adresinden yapılmış başvurular dikkate alınacak olup; yeni başvuru yapacak hastaneler (kamu, üniversite ve özel) 1 Temmuz 2016 tarihi saat 17:00’a kadar başvuru yapabileceklerdir.

Daha önce 2-6 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2. TİG (Teşhis İlişkili Gruplar) Klinik Kodlayıcı Sertifikalı Eğitimi’nde başarı sağlayamayan katılımcılar için ise 22 Temmuz 2016 tarihi saat 10:00’da 2. sınav hakkı tanınacaktır. Katılım sağlayacakların 1 Temmuz 2016 tarihinde kadar tig@saglik.gov.tr adresine e-posta yolu ile bildirmeleri gerekmektedir.
 
Notlar:

v   Resmi yazıyla başvuruda bulunan adayların başvurularını panel.tig.gov.tr adresi üzerinden yapmaları gerekmektedir.

v   Eğitim organizasyonu ile ilgili bilgiler ayrıca duyurulacaktır.

v   Kesin liste 13 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilecektir.

 Sertifikalı Temel Klinik Kodlama Eğitimi Başvurusu için izlenecek adımlar için tıklayınız.