Üniversite Hastaneleri ve Özel Hastanelerin Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Sistemine Veri Göndermesi Hakkında Genelge!!!
28 Eylül 2021

Bilindiği üzere 2009 yılından itibaren Bakanlığımız bünyesinde Teşhis İlişkili Gruplar çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı hastanelere, özel ve üniversite hastanelerine ICD-10 AM (Avustralya Modifikasyonu)  temelinde Klinik Kodlama eğitimleri verilmiştir.

Hasta yükü ve tedavi edilen hastalık şiddetlerini, hastalıklarda ortalama hastane yatış süreleri, ölüm nedenleri, kaza ve yaralanma nedenleri gibi birçok verinin ortaya konmasında nitelikli bir yapıya sahip olan TİG çalışmaları ulusal ve uluslararası karşılaştırmalarda da büyük önem arz etmektedir.

Teşhis İlişkili Gruplar çalışmalarına ülke genelinde sağlık hizmeti sunan tüm hizmet sunucuları tarafından kaliteli ve nitelikli veri gönderilmesi bir gereklilik olup, bu doğrultuda tüm hizmet sunucularının TİG Sistemine dahil edileceği ile ilgili 13.06.2013 tarih ve 16304150/010.06.02/21217 (2013/10) sayılı Genelgemiz yayınlanmıştır.

Genelge

TİG Yönetici Bilgi Formu