overlay

2021 Yılı TİG Dönem Kapatma

2021 Yılı Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Dönem Kapatma Takvimi Yayımlandı!!!

TİG veri girişlerinin yapılması sürecinde ; taburcu işlemi tamamlanan bütün yatan hasta dosyalarının zamanında TİG Birimlerine ulaştırılması ve klinik kodlayıcıların da gelen dosyaları zamanında TİG Veri Giriş Sistemine girmeleri gerekmektedir. Bilindiği üzere; daha önce tüm hastaneler (kamu, özel ve üniversite hastanelerinin) tarafından verilerin eksiksiz bir şekilde gönderilmesi gerektiği genelge ve resmi yazılarla bildirilmiştir. TİG sistemine veri gönderme hususunda tüm hastane yönetimlerinin gerekli tedbirleri almaları ve süreç takiplerini yapmaları önem arz etmektedir.
    

Bu kapsamda;  2021 Yılı Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Dönem Kapatma Takvimi” oluşturulmuştur.
   


Hastaneler tarafından TİG verilerinin (yatan hasta, günübirlik, BBAG, İBAG) gönderimi konusunda aşağıda yer alan dönem kapatma takvimine riayet edilmesi hususu;
    

Önemle rica olunur.

 


Üst Yazı

2021 Yılı Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Dönem Kapatma Takvimi