SGK Maluliyet Tespit Raporları Hakkında Duyuru
09 Şubat 2021


Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarının maluliyetinin tespitine yönelik yapılan başvurularda engelli sağlık kurulu rapor formatı veya Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge eki Ek-4 Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu formatı kullanıldığı ve düzenlenen raporlarda gerekli alanlara yer verilmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle konuya dair duyuru yapılması uygun görülmüştür. 

Maluliyet Tespit Raporları Hakkında Duyuru İçin Tıklayınız..