2021/9 Sayılı Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler Konulu Genelge
27 Eylül 2021


Silah ruhsatı ve özel güvenlik görevlileri sağlık raporlarını konu alan güncelliğini yitirmiş, uygulama imkânı kalmayan Genelge ve duyurular yürürlükten kaldırılmıştır. 30.09.2019 tarih ve 23642684-010.04-1618 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe konulan Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ve 26.06.2021 tarih ve 31523 sayılı Resmî Gazetede Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümlerine göre işlem tesis edilmelidir. 

Genelge İçin Tıklayınız...