2021/9 Sayılı Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler Konulu Genelge yayınlanmıştır.

27 Eylül 2021