Patlayıcı Madde İle İştikal Edenlere Yönelik Sağlık Kurul Raporları Hakkında Duyuru yayımlanmıştır.

07 Eylül 2022