Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Duyuru yayınlanmıştır.

24 Mart 2023