Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Duyuru yayınlanmıştır.

02 Ekim 2023